Skip to main content

Travel grant to Antwerp awarded to two international researchers (2019-2020)

Last year, the Plantin-Moretus Museum and the Hendrik Conscience Heritage Library (Antwerp) launched a fellowship programme for research into the history of the early printed book (15th-18th century) in Antwerp, with the gracious support of the Nottebohm Family Foundation and the Endowment Fund for Books and Literature. Today this scholarship is granted for the second time. Two foreign researchers will receive funding to visit Antwerp for a few weeks for research in the rich library collections.


04.10.2019

Marlena Cravens diende een onderzoeksvoorstel in dat past binnen het kader van vertaalstudies. Cravens onderzoekt hoe Spaanse teksten en vertalingen vanaf 1492 werden ingezet om de talen en culturen van de oorspronkelijke bewoners van Amerika te vervormen of zelfs uit te wissen. Haar bronnen zijn boeken over grammatica, etnografie, geografie en biografieën van veroveraars, waarvan talrijke exemplaren in de bibliotheken van het Museum Plantin-Moretus en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience bewaard worden. Daarbij besteedt Cravens ook aandacht aan gebruikssporen, waarvoor ze de fysieke exemplaren van deze boeken moet kunnen bestuderen: digitale kopies volstaan niet.

Elise Watson onderzoekt hoe de Antwerpse boekdrukkers in de zeventiende en achttiende eeuw hun persen inschakelden ten behoeve van de katholieken in de Nederlandse Republiek, die officieel protestants was en waar katholieken een gediscrimineerde minderheid vormden. Er bestaan reeds publicaties over verschillende aspecten of details van deze export, maar een algemeen en grondig overzicht ontbreekt. Pas sinds enkele jaren gaat er meer aandacht naar de positie van katholieken in de Republiek. Oudere werken houden zich vaak strikt aan de nationale grenzen, waardoor transregionale verschijnselen, zoals de export van katholieke boeken vanuit Antwerpen naar het Noorden, onderbelicht blijven.

De wetenschappers die vorig jaar de beurs kregen toegekend, Dr. Claire Eager en Drs. Ashley Gonik, hebben hun onderzoeksverblijf in de loop van deze zomer uitgevoerd. De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience interviewde Claire Eager over haar onderzoeksvragen en haar ontdekkingen.

Museum Plantin-Moretus

Unesco werelderfgoed

Slogan icons

Subscribe to our newsletter