Overslaan en naar de inhoud gaan

Baroque Book Design

Een verhaal over vriendschap en samenwerking

Hoe evolueerde het boek in de barok? Waarom werkte een uitgever als Balthasar I Moretus samen met vooraanstaande kunstenaars zoals Peter Paul Rubens? En hoe vernieuwen uitgevers nu het boekenvak?

28.09.2018 - 06.01.2019

Het barokboek: een fortuinlijke co-creatie tussen Balthasar Moretus en Peter Paul Rubens

In de 16de eeuw ontstonden veel nieuwe soorten boeken. En dat is voor een groot stuk te danken aan uitgevers als de familie Plantin-Moretus. Ze zochten naar manieren om nieuwe kennis en ideeën op papier vast te leggen en te ordenen. Ze dachten na over hoe teksten beter gezet konden worden, hoe beeld en tekst zich tot elkaar verhouden, wat een titelpagina is... Hier ontstond het boek zoals we dat vandaag nog grotendeels kennen.

Balthasar I Moretus zette een volgende grote stap in de ontwikkeling van de boekarchitectuur: hij ging vooraanstaande kunstenaars inzetten voor het boekontwerp. Zo gaf hij Peter Paul Rubens de opdracht om de illustraties voor zijn nieuwe gebedenboeken te verzorgen. Maar ook Erasmus Quellinus, Karel de Mallery, Peeter de Jode en Abraham Van Diepenbeeck leverden ontwerpen voor titelpagina's en illustraties aan Balthasar Moretus.

De hedendaagse uitgever als regisseur

Ook vandaag nemen uitgevers nog altijd de rol op van regisseur in de vernieuwing van de boekarchitectuur. Het Museum Plantin-Moretus legt in de expo de overeenkomsten bloot tussen de werkwijze van Balthasar Moretus en een hedendaags uitgeversproject. Hoe een toonaangevend hedendaagse uitgever naar het boek kijkt en in samenwerking met kunstenaars het boek steeds weer heruitvindt.

Een verhaal over vriendschap en samenwerking

De tentoonstelling toont de liefde voor het vak van de uitgever. Het is een verhaal over vriendschap en samenwerking, vroeger en nu. De expo legt overeenkomsten bloot tussen de werkwijze van Balthasar Moretus en hedendaagse uitgevers zoals Imschoot Uitgevers, Visual Editions en Gaspereau Press. Kortom: een hommage aan uitgevers die kunstenaars, drukkers en vormgevers aansturen tot de creatie van een topproduct.

Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert

Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert

20.09.2018 | Het culturele stadsfestival ‘Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert’ brengt hulde aan Peter Paul Rubens en zijn barokke, culturele nalatenschap.

Museum Plantin-Moretus

Unesco werelderfgoed

Slogan icons

Meld je aan voor de nieuwsbrief