Overslaan en naar de inhoud gaan
foto: Filip Dujardin

Leeszaal

In onze leeszaal raadpleegt u tal van authentieke documenten. U vindt er kostbare oude drukken en handschriften, archiefdocumenten en een rijke verzameling van prenten en tekeningen.

U kan steeds terecht in onze leeszaal!

U kan in de leeszaal terecht van maandag tot vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

In 2024 is de leeszaal gesloten op:

 • maandag 1 januari (Nieuwjaarsdag)
 • dinsdag 2 januari (tweede Nieuwjaarsdag)
 • maandag 1 april (paasmaandag)
 • woensdag 1 mei (dag van de arbeid)
 • donderdag 9 mei (Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart)
 • vrijdag 10 mei (brugdag)
 • maandag 20 mei (pinkstermaandag)
 • donderdag 11 juli (feest van de Vlaamse Gemeenschap)
 • vrijdag 12 juli (brugdag)
 • donderdag 15 augustus (Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart)
 • vrijdag 16 augustus (brugdag)
 • vrijdag1 november (Allerheiligen)
 • maandag 11 november (wapenstilstand)
 • van maandag 23 december t/m zondag 5 januari 2025 (kerstvakantie)

We stellen alles in het werk voor een fijn leeszaalbezoek. Reserveer op tijd uw plaats via onze reservatiemodule in Supersaas; er zijn 20 plaatsen voorzien. Selecteer een of indien gewenst meerdere dagdelen.

U kan ook steeds gebruik maken van onze digitale dienstverlening.
Soms vinden er proefopstellingen, digitaliseringssessies of gastcolleges in de leeszaal plaats, dan kan u niet reserveren. 

Reserveer uw plaats in de leeszaal

Hoe reserveert u?

Vooraf

Minstens 48 uur voor uw bezoek

 • Reserveer uw plaats via Supersaas: duid uw dagdeel aan, meerdere sessies zijn mogelijk
 • Reserveer de te raadplegen werken online via de catalogi (zie lager kop 'Catalogi')

Bent u toch verhinderd? Annuleer uw plaats en verwittig de leeszaalmedewerkers via readingroomplantinmoretus@antwerpen.be.

Reserveer te raadplegen werken via de catalogi

De oude bibliotheek bevat ongeveer 25.000 werken gedrukt voor 1800. De verzameling grafiek en tekeningen van het Prentenkabinet biedt een overzicht van oude en moderne Vlaamse meesters, van Rubens tot Ensor, van Jordaens tot Paul Joostens en René de Coninck. In de leeszaal kan u eveneens een uitgebreide moderne bibliotheek met naslagwerken over de geschiedenis van boek en prent raadplegen.

Naar collectie online | Naar bibliotheken online

Digitale dienstverlening

Met eenvoudige onderzoeksvragen proberen we u via mail zoveel mogelijk verder te helpen. Meer info over onze digitale dienstverlening

 

Contact

De leeszaal bevindt zich in de Heilige Geeststraat 6.
Tel. + 32 3 221 14 56 
readingroomplantinmoretus@antwerpen.be

 

Tips voor uw leeszaalbezoek

Inschrijving en werken aanvragen

Inschrijven in de leeszaal van het Museum Plantin-Moretus is gratis. Bij een eerste bezoek meldt u zich aan met uw identiteitsbewijs. Na registratie ontvangt u een lezerskaart. Bij elk volgend bezoek meldt u zich aan met uw lezerskaart en vult u het aanwezigheidsregister in. U kan zich ook online registreren via onderstaande knop. Nadat u via e-mail een lezersnummer hebt ontvangen, kunt u via internet werken aanvragen.

Registreer u online

Boeken kan u elektronisch aanvragen via de online catalogus. Wanneer u in de catalogus de juiste beschrijving gevonden hebt, klikt u op ‘bestel’ en meldt u zich aan met uw lezersgegevens. 

Ook archiefstukken kunt u elektronisch aanvragen. Zoek op de titel of woord uit de titel zoals die voorkomt in de inventaris van Jan Denucé (Inventaris op het Plantijnsch archief, Antwerpen, 1926), of zoek op plaatskenmerk op het nummer van het archiefstuk als MPM: Arch. # .

Tekeningen, prenten of schetsboeken kan u aanvragen via de prentenkabinet-catalogus. Selecteer de tekening of prent die u wil reserveren en klik nadien bovenaan op het tabblad 'selectie'. Verstuur deze selectie naar uw eigen e-mailadres (via 'Verstuur via e-mail') en stuur vervolgens deze e-mail vanuit uw mailbox door naar museum.plantin.moretus@antwerpen.be met vermelding van de datum waarop u uw bezoek plant.

Voor documenten die u niet elektronisch kunt aanvragen, vult u volledig en duidelijk een leesbriefje in per aangevraagd document, met vermelding van uw lezerskaartnummer. Dit geeft u aan het leeszaalpersoneel, dat het werk ophaalt.

 

Bezoek aan de leeszaal: enkele huisregels

Voorwerpen die niet noodzakelijk zijn voor uw opzoekingen (jassen, boeken- en computertassen, rugzakken, paraplu’s, …) kan u achterlaten in de vestiaire aan de ingang van de leeszaal.
Brengt u eigen boeken of prenten mee naar de leeszaal? Meldt dit bij aankomst even bij het leeszaalpersoneel.

 • Eten, drinken en roken zijn verboden in het museum en de leeszaal.
 • De lezers hebben recht op stilte in de leeszaal. Wij vragen u om zich rustig te verplaatsen, niet hardop te praten en mobiele telefoons uit te schakelen.
 • Alleen potlood is toegestaan wanneer u oude boeken of documenten raadpleegt.
 • Bij uw opzoekingen – maar ook in noodsituaties – volgt u altijd de aanwijzingen van het museum- en leeszaalpersoneel op.
 • Aanvragen van stukken kan vanaf openingstijd (9.30 uur) tot een half uur vóór sluitingstijd (16 uur).
 • U kan maximum 5 boeken of 10 prenten tegelijk aanvragen. Het leeszaalpersoneel bepaalt hoeveel stukken u tegelijk kan raadplegen.
 • Het leeszaalpersoneel kan weigeren werken in lezing te geven die in te slechte staat verkeren. Wie ze toch wil raadplegen, richt een schriftelijke aanvraag met motivering aan de directie. Werken die tijdelijk in bruikleen of restauratie zijn, kunnen evenmin in lezing worden gegeven.
 • Het Museum Plantin-Moretus is niet verantwoordelijk voor verlies van of schade aan persoonlijke bezittingen.

De bibliotheek leent geen werk uit. Ook interbibliothecaire leen is niet mogelijk.

U mag het leeszaalpersoneel vragen om fotokopies uit boeken te maken. Gezien de kwetsbaarheid van oude banden worden fotokopies uit boeken van vóór 1800 niet toegestaan. Van tekeningen en prenten worden nooit fotokopies genomen. Omwille van de staat van bewaring van boeken van na 1800 kan fotokopiëren soms worden geweigerd. U kan fotokopies aanvragen tot een half uur voor sluitingstijd (16 uur). Er is ook een mogelijkheid om de kopies digitaal naar u toe te laten sturen. Per kopie betaalt u 0,12 euro.

 

Aanvragen van beeldmateriaal

Aanvragen richt u schriftelijk aan:

Leeszaal/reproducties
Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt 22
2000 Antwerpen
readingroomplantinmoretus@antwerpen.be

Graag in uw aanvraag duidelijk vermelden:

 • het werk (auteur, titel, catalogusnummer)
 • voor welk doel de foto en/of de publicatie bestemd is
 • in welke vorm u het beeld wilt aangeleverd krijgen (digitaal (tif/jpeg), ektachroom, zwart/wit- of kleurenafdruk).

De prijs is afhankelijk van een eventuele opname door een fotograaf, het type beeld en het doel van de publicatie. De beelden worden pas bezorgd na ontvangst van de betaling. Voor het verwerken van de aanvraag, de opname en de verzending houdt u het best rekening met ongeveer drie weken leveringstijd.

Voor studiedoeleinden is het mogelijk om met een eigen fototoestel digitale opnamen te maken. U mag de digitale opnames niet publiceren. Het gebruik van een flitslicht of een statief is niet toegestaan.

Voor het reproduceren van beeldmateriaal vraagt u schriftelijke toestemming.

 

Wie is wie?

Medewerkers Leeszaal
Nico De Brabander
tel. + 32 3 221 14 56
nico.debrabander@antwerpen.be

Denis Van Velthoven
tel. +32 3 221 14 63
denis.vanvelthoven@antwerpen.be

Conservator Oude Drukken en Handschriften
Zanna Van Loon
tel. +32 3 221 14 90
zanna.vanloon@antwerpen.be

Conservator collectie Prentenkabinet
16de - 18de eeuwse collecties
Virginie D'haene
tel. + 32 3 221 14 58
virginie.dhaene@antwerpen.be

19de - 21ste eeuwse collecties
Willemijn Stammis
tel. + 32 3 221 14 59
willemijn.stammis@antwerpen.be

Museum Plantin-Moretus

Unesco werelderfgoed

Slogan icons

Meld je aan voor de nieuwsbrief