Overslaan en naar de inhoud gaan

Een Italiaanse blik op de Nederlanden - Lodovico Guicciardini

Een naslagwerk met alle steden van de Nederlanden, rijkelijk geïllustreerd en voorzien van kaarten.

Lodovico Guicciardini (1521-1589)

Guicciardini is een Italiaanse koopman die vanaf 1541 in het Antwerpse filiaal van het familiebedrijf werkt. Hij blijft tot zijn dood in Antwerpen. Zijn carrière neemt een wending wanneer hij in 1552 begint te schrijven, een activiteit die volgens Guicciardini meer opbrengt dan zijn werk als koopman.

Description de touts les Pais-Bas

Guicciardini beschrijft in dit boek alle steden van de Nederlanden. Hij beschrijft de economie, staatkunde, taal, flora, fauna en volksaard van de welvarende Nederlanden. Opvallend veel aandacht gaat naar zijn woonplaats Antwerpen. Over de inwoners zegt hij: ‘Zy zijn vervaren ende gheschikt om over al ter wereldt te handelen, ja oock de vrouwen persoonen (al en hebben zy noyt buytens landts geweest) connen drie oft vier, sommighe vijf, ses ende seven talen spreken: welck een gherieffelijck ende wonderlijck dinck is.’

Topwerk

Lodovico Guicciardini, Description de touts les Pais-Bas, C. Plantin, 1582

Museum Plantin-Moretus

Unesco werelderfgoed

Slogan icons

Meld je aan voor de nieuwsbrief