Overslaan en naar de inhoud gaan
foto: Ans Brys

Brief 8 | Drukker van de contrareformatie

uit de expo Brieven van Plantijn

Met het herstel van het Spaanse gezag in Antwerpen na de capitulatie in 1585 werd ook alles in het werk gesteld om de katholieke godsdienst zoveel mogelijk in ere te herstellen.

fragment uit de opdracht van Plantijn aan Farnese voor de editie van Costerus' 'Cinquante meditations de la vie et louanges de la vierge Marie', 1588

Aangezien uwe hoogheid niet minder devoot is voor de Moeder Maagd dan al deze mannen, spreekt en zal de wereld spreken over hoeveel uitstekende zaken u hebt gedaan en het nageslacht zal de grootsheid van de verheven feiten en dapperheden hiervan bewonderen. Om geen eindeloze opsomming te maken, zal het volstaan slechts één punt aan te raken. Wie is het die met zoveel wijsheid, met zoveel ijver, met zoveel kracht deze stad van ons, Antwerpen, heeft getemd, die versterkt was met zoveel verdedigingswerken en forten, zo voorzien van rijkdom, met zoveel overvloed aan waterlopen; als het niet de waarlijk grote Alexander was geweest, niet zozeer geholpen door een menigte soldaten als door de krachten en deugden van de Koningin der Hemelen en Vrouw des Werelds. Inderdaad was deze stad eerst door onze voorouders gewijd aan de Moeder Maagd, door haar gunst gegroeid en vervolgens door de sluwheid van de duivel in de macht gebracht van de ketters. Moest zij niet terug hersteld worden in haar vroegere integriteit door een devoot vereerder en verdediger van deze Maagd?

Beluister het fragment

Museum Plantin-Moretus · Brieven van Plantijn | 8 - Drukker van de contrareformatie

Dit fragment werd ingelezen door Charif Benaden, een Antwerpse jongere die vandaag de dag aan zijn toekomst bouwt in deze stad.

We vroegen en kregen medewerking van Habbekrats vzw en de Berchemse school Sint-Willebrord-Heilige Familie.

Een brief uit deze expo

Brieven van Plantijn

Focus-expo

Plantijn was een eersteklas netwerker. Via brieven hield hij contact met vrienden en zakenpartners. Lichten zijn brieven een tip van de sluier op over wat Plantijn écht dacht?

Museum Plantin-Moretus

Unesco werelderfgoed

Slogan icons

Meld je aan voor de nieuwsbrief