Overslaan en naar de inhoud gaan

Archief Max Rooses

Het Museum Plantin-Moretus bewaart haar eigen instellingsarchief sinds de oprichting van het museum in 1876. De eerste conservator Max Rooses leidde het museum tot aan de Eerste Wereldoorlog.

Archief van de eerste bestaansjaren van het museum

Het administratief museumarchief biedt een goed inzicht in de eerste bestaansjaren van het museum en de geleidelijke uitbouw van de collectie. De belangrijkste archiefvormers in deze beginperiode zijn de eerste conservator/bewaarder van het museum, Max Rooses (1839-1914), en de eerste bestuurder, Emmanuel Rosseels (1818-1904).

Een belangrijk aandeel bestaat uit ingekomen briefwisseling, die ten tijde van Rooses en Rosseels grotendeels werd ingebonden in bundels. Naast de ingekomen brieven zijn er ook kladbrieven en doorslagen van verzonden brieven van Rooses en Rosseels aanwezig in het archief.

Een tweede component van het administratieve archief omvat verscheidene registerboeken met een overzicht van:

  • Betaalde voorschotten, rekeningen en kwijtschriften
  • Aantal bezoekers aan het museum
  • Uitgeleende collectiestukken

Naast het administratieve archief zijn er ook meer inhoudelijke dossiers: inventarissen van de museumcollectie, en voorbereidingen voor de publicaties van Rooses. Enkele dossiers hebben betrekking tot Max Rooses’ engagement in commissies (bv. ‘Commissie ter verzameling der werken van P.P. Rubens, in gravuur of photographie’) en in de organisatie van evenementen (bv. de internationale Boekwezendag in 1890).

 

Reconstructie

De papieren nalatenschap van deze veelzijdige man raakte in de loop der jaren verspreid over verschillende instellingen in Antwerpen. Behalve het Museum Plantin-Moretus bewaren het Letterenhuis, het Rubenianum, en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen tegenwoordig delen van Rooses’ archief. De Vlaamse Overheid subsidieerde in 2020-2021 een project om het verspreide archief van Rooses onder regie van het Rubenianum te inventariseren en deels te digitaliseren.

 

De databank consulteren

De inventaris van het archief van conservator Max Rooses en beheerder Emmanuel Rosseels kunt u online raadplegen:

Inventaris van het archief van conservator Max Rooses en beheerder Emmanuel Rosseels 

Aan de hand van het inschrijvingsnummer vermeld in deze inventaris kunt u de gewenste stukken voor raadpleging in de leeszaal aanvragen via het e-mailadres van de leeszaal:

readingroom.plantin.moretus@antwerpen.be

 

Museum Plantin-Moretus

Unesco werelderfgoed

Slogan icons

Meld je aan voor de nieuwsbrief