Overslaan en naar de inhoud gaan

Maskers niet toegelaten op straat

Het gebod

Bevelschrift om tijdens de donkere dagen niet zonder licht de straat op te gaan na het luiden van de avondklok van halfzeven tot zeven uur. Tevens geldt er een verbod gemaskerd de straat op te gaan.

Transcriptie

Gheboden ende wtgeroepen by Heer
Frederick Perrenot Riddere, Baener-heer van Ronse,
ende Heer van Champaigney, als Gouverneur, Hooft ende Capi-
teyn generael der Stadt, Marcgraeffschap ende quartier van
Antwerpen, Ende by Schouteth, Borgemeesteren, Sche-
penen ende Raedt der selver Stadt, op den xij.
Decemb. M. D. LXXXV.

Men ghebiedt als voor / dat midts de
cortheyt vande teghenwoordighe da-
ghen / voortaen niemandt sonder
licht en sal moghen gaen achter stra-
ten / naer dat de clocke sal wesen ver-
laten / diemen tot dien eynde voordaen sal be-
ghinnen te luyden vande half ure sevenen totten
seven uren toe. Ende dat oock niemandt hem en
vervoordere vermomt oft in maskere achter stra-
ten te gaen / Al tsamen opde pene van oudts daer
toe staende.

H. de Moy.

Originele tekst

 

12 december 1585, Christoffel Plantijn, Antwerpen
Nr. A 2010/I : 57, L 521 (1 kopie)

Museum Plantin-Moretus

Unesco werelderfgoed

Slogan icons

Meld je aan voor de nieuwsbrief