Overslaan en naar de inhoud gaan

Paniek in de stad

Het gebod

Om een onbekende reden verlaat de cipier van het Steen, Jacques Fremont, zijn werkpost samen met zijn familie. Alle gevangenen zijn ontsnapt.

Transcriptie

Gheboden ende wt-gheroepen by
mijnen Heeren, den Schouteth, Borgher-
meesteren, Schepenen, ende Raedt der
Stadt van Antwerpen, op den

16. Ianuarij 1608.

Al soo ter kennisse vande Heere ende Stadt ghe-
comen is / dat Jacques Fremont Cypier van-
den Steen alhier / gister avondt hem heeft ver-
voordert (gewaagd) den selven Steen met syne familie te
verlaten / waer deur alle de ghevangene / aldaer
om civile en[de] criminele saken geseten hebbende /
vrij ende los zijn gelaten en[de] wech geloopen / ende
dat de selve gevangene / ende besundere Hector Lommelino / ende
synen dienaer / met dreygementen en[de] anderssints hebben bedwong-
hen den buyten en[de] binnen Sluyter (portier) vande voorseyden Steen tot
het openen vander poorten: SOO IST datmen van s’Heeren ende
deser Stadts wege[n] voorts-roept den veurseyden Cypier en[de] alle de
gevangene / namentlijcke Hector Lommelino / Philips synen die-
naer / Jan Claessen / Abraham Bernaertssen / Bonaventura van
Oncle / Daniel de Grauwe / Hans Fonteny / ende Jan Felten de
Ghinter / ten eynde sy hen des aengaende comen verantwoorden
veur mijnen Heeren den Schouteth / Borghermeesteren / ende
Schepenen deser Stadt / tegens morgen veur noene / te wijlen (terwijl) de
Heeren te rechte sullen sitten (rechtspraak houden). Oft anderssints ende by ghebreke
van dien salmen tegens hunliedens ende elcken van hun voorts
procederen / gelijckmen naer recht ende coustume (gebruik) vermagh ende
ghewoon is te doene. Verbiedende alle Borgeren ende Ingese-
tenen deser Stadt yemanden vande voorseyde ghevangenen te
herberghen / logeren / oft verberghen op arbitrale correctie (gerechtelijke vervolging).
G. Kieffelt.

 

Originele tekst

 

16 januari 1608, Jan I Moretus, Antwerpen
nr. A 1843/II:437, L 376 (6 kopies)

 

Museum Plantin-Moretus

Unesco werelderfgoed

Slogan icons

Meld je aan voor de nieuwsbrief