Overslaan en naar de inhoud gaan
Louisa Hunter-Bradley & Jennifer Awes Freeman

Twee internationale wetenschappers krijgen reisbeurs naar Antwerpen (2023-2024)

Voor de vijfde keer al krijgen twee buitenlandse onderzoekers een reisbeurs om naar Antwerpen te komen voor hun onderzoek naar de geschiedenis van het gedrukte boek.

17.10.2023

Sinds 2018 bieden de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en Museum Plantin-Moretus, met steun van de Stichting Nottebohm en het Dotatiefonds voor Boek en Letteren, een jaarlijkse reisbeurs aan om onderzoek naar de geschiedenis van het gedrukte boek in Antwerpen te stimuleren. Twee buitenlandse onderzoekers krijgen daarmee financiële steun om in de loop van 2024 enkele weken onderzoek uit te voeren in de Antwerpse bibliotheekcollecties. 

 

Louisa Hunter-Bradley

Louise Hunter-Bradley

Louisa Hunter-Bradley is een musicologe uit Londen die onderzoek doet naar hoe muziek in de vroegmoderne tijd over Europa aan de man werd gebracht via boeken. Ze maakt deel uit van het onderzoeksproject Dissemination, ownership and reading of music in early modern Europe (DORMEME) van King’s College in Londen. Voor dat project gaan wetenschappers op zoek naar sporen van gebruik in gedrukte en handgeschreven partituren.

Louisa zal tijdens haar verblijf in Antwerpen de gedrukte muziekboeken van Museum Plantin-Moretus en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience analyseren. Daarnaast zal ze zich in het het Plantijnse archief verdiepen en de registers inkijken die betrekking hebben op de verkoop van muziekboeken door Christoffel Plantijn en zijn opvolger Jan I Moretus tijdens de jaarlijkse boekenbeurs in Frankfurt. Louisa doet dus beroep op de boekgeschiedenis om muziekhistorische vragen te beantwoorden om nieuwe inzichten te verwerven voor beide onderzoeksdomeinen. 

Jennifer Awes Freeman

Jennifer Awes Freeman

Jennifer Awes Freeman bestudeert als professor in de theologie en de letteren aan de United Theological Seminary of the Twin Cities in Minneapolis (Minnesota, VS) de rol van kunst, boekillustraties en verluchte handschriften in de middeleeuwse religieuze samenleving.

Als deel van haar onderzoeksproject naar de vijfde-eeuwse Carmen Paschale van Sedulius zal ze in Antwerpen een Karolingisch handschrift van Museum Plantin-Moretus met een negende-eeuwse versie van deze tekst grondig onder de loep nemen.

Christoffel Plantijn kocht tijdens zijn carrière verschillende manuscripten, zoals de Carmen Paschale, aan met als doel de teksten ervan uit te brengen in zijn drukkersbedrijf. Het document is veelvuldig geannoteerd door Plantijns leverancier van handschriften, Theodoor Poelman. Via een vergelijkende casestudie tussen dit handschrift en andere handgeschreven, maar ook vroegmoderne gedrukte boeken uit de bibliotheekcollecties van Museum Plantin-Moretus en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience beoogt Awes Freeman de continuïteit in het gebruik en de invloed van middeleeuwse handschriften op de vroegmoderne boekdrukkunst in kaart te brengen. 

Museum Plantin-Moretus

Unesco werelderfgoed

Slogan icons

Meld je aan voor de nieuwsbrief