Overslaan en naar de inhoud gaan
foto: Ans Brys

Brief 5 | Soldaten in huis

uit de expo Brieven van Plantijn

Je zou denken dat Plantijn ruimte genoeg heeft voor het onderbrengen van enkele soldaten als dat wordt verplicht. Hij vraag (en krijgt) toch een vrijstelling om dat te doen. Maar hij vraagt het niet enkel voor zichzelf. Ook zijn schoonzonen wil hij besparen van de verplichting om soldaten te huisvesten.

fragment uit een verzoek voor vrijstelling logement soldaten voor Christoffel Plantijn en zijn schoonzoons, 1582

Aan de heren burgemeesters en schepenen van de stad Antwerpen,

Vermits het zo is dat het verzoek van Christoffel Plantijn, uw meest nederige dienaar en drukker, over de vrijstelling van de wacht en logement enz. door Zijne Hoogheid aan u is doorgestuurd om er advies over te verlenen en dat de namen van de personen (die noodzakelijk zijn voor het onderhoud van de drukkerij en zorg voor de ouderdom en zwakke gezondheid van de genoemde Plantijn) niet gespecifieerd zijn in dit verzoek, vraagt hij allernederigst dat het Zijne Heren zou behagen dat behalve zijn eigen persoon (onderworpen aan verscheidene ongemakken en zwakheden nu hij de leeftijd van 62 bereikt heeft) zij ook zijn twee schoonzonen met naam zou laten opnemen in deze vrijstelling. De ene is François Raphelengien, zijn belangrijkste proeflezer en rechterhand in de drukkerij; de andere is Jehan Moerentorf, die voortdurend in beslag genomen is met de boekhandel en andere noodzakelijke zaken voor de gang van zaken van de drukkerij.

Beluister het fragment

Museum Plantin-Moretus · Brieven van Plantijn | 5 - Soldaten in huis

Dit fragment werd ingelezen door Ahmed Ferjani, een Antwerpse jongere die vandaag de dag aan zijn toekomst bouwt in deze stad.

We vroegen en kregen medewerking van Habbekrats vzw en de Berchemse school Sint-Willibrord-Heilige Familie.

Een brief uit deze expo

Brieven van Plantijn

Focus-expo

Plantijn was een eersteklas netwerker. Via brieven hield hij contact met vrienden en zakenpartners. Lichten zijn brieven een tip van de sluier op over wat Plantijn écht dacht?

Museum Plantin-Moretus

Unesco werelderfgoed

Slogan icons

Meld je aan voor de nieuwsbrief