Overslaan en naar de inhoud gaan
Noortje Palmers

Een museum met veel stemmen

Meerstemmigheid

De uitgeverij is altijd al een stemmige ontmoetingsplek geweest. Van overal kwamen mensen bijeen om samen te werken. Arbeiders en geleerden, drukkers, zetters en wetenschappers. Die open mentaliteit leeft vandaag voort in het Museum Plantin-Moretus. Meer zelfs: de meerstemmigheid is een belangrijke pijler in de museumwerking.

De deuren van het Museum Plantin-Moretus staan open voor iedereen. Dat is niet toevallig, want het verhaal van de drukkerij, de boekdrukkunst en de familie Plantin-Moretus is waardevol voor elke bezoeker. Los van afkomst, religie en geslacht. In het museum is iedereen welkom: gezinnen, onderzoekers, toeristen en studenten. Niet alleen cultuurliefhebbers die er al jaren kind aan huis zijn, maar zeker ook nieuwe Antwerpenaars die minder vertrouwd zijn met het museum en met onze taal.

 

Open huis voor anderstalige nieuwkomers

Christoffel Plantijn was zelf een anderstalige nieuwkomer. De Franse ondernemer heeft ervaren wat het was om zich te vestigen in een voor hem vreemde stad en taal. Toch slaagde hij erin een succesvol bedrijf uit te bouwen. Trouw aan dit verleden draagt het Museum Plantin-Moretus nog altijd een warm hart toe aan de vele anderstalige nieuwkomers in de stad. Samen met partners ontwikkelt het museum duurzame projecten voor deze en andere ‘Antwerpse Ambassadeurs’.

 

Nederlands leren in de drukkerij

Geen betere plek om Nederlands te leren dan in de historische drukkerij, waar vroeger letterlijk letters werden gesmeed en gezet. De verschillende ruimtes zijn een prikkelende plek om spelenderwijs de taal aan te leren. Daarom initieert en faciliteert het museum educatieve taalprojecten zoals ‘Luisterogen’, ‘Woordenwolk’ en ‘De droom van Christoffel’. Speels en leerrijk, speciaal voor nieuwkomers en laaggeletterden die het Nederlands nog niet machtig zijn. 

 

Samenwerken op lange termijn

Losse initiatieven met partners groeien vaak uit tot structurele samenwerkingen op lange termijn. Die zijn meestal gericht op bijzondere groepen bezoekers: mensen die het minder breed hebben, blinden en slechtzienden, leerlingen van het buitengewoon onderwijs, … Afgelopen jaren ontstonden mooie projecten, altijd in co-creatie met andere organisaties, kunstenaars of instellingen. Zo brengt ‘Cultuurvrienden’ leerlingen van het BuSO samen met die van het ASO. En in het buurtproject ‘Zotterikskes’ gaan scholen artistiek aan de slag in het museum. 

 

Iedereen doet mee

Het museum betrekt zoveel als kan haar publiek. ‘Publiek’ mag je best ruim nemen. Medewerkers, bezoekers, kunstenaars, curatoren. Onderzoekers, partners, restaurateurs. Hoe kijken zij naar de collectie, hoe beleven zij het museum? Het museum treedt graag in dialoog en houdt de vinger aan de pols.

Zo bevroeg het museum 70 betrokkenen, naar aanleiding van de 500ste verjaardag van Christoffel Plantijn in 2020. Wat denken zij over het museum, de collectie, de expo’s en de activiteiten? Met de feedback ging het museum aan de slag en werkte het een feestelijk jaarprogramma uit ter ere van Plantijn. Op die manier klinken de verschillende stemmen door in de museumwerking vandaag.

Cultuurvrienden

Leerlingen van het algemeen secundair onderwijs komen zelden in contact met leerlingen van het buitengewoon onderwijs. Toch leren en leven ze in dezelfde stad, vaak zelfs in dezelfde buurt. ‘Cultuurvrienden’ brengt verschillende buurtscholen samen, ASO en BuSO. Het Museum Plantin-Moretus is de drijvende kracht.

Zotterikskes

Zot zijn doet geen zeer, integendeel. In ’Zotterikskes’ tonen kinderen van 6 tot 12 jaar hun grootste, soms zotste, talenten. Zes tot zeven weken lang werken ze op woensdagnamiddag aan een artistiek project. Het resultaat tonen ze op een plechtig toonmoment. Het Museum Plantin-Moretus is mede-initiatiefnemer.

Woordenwolk

Het Museum Plantin-Moretus is een museum van boeken, woorden en letters. Niet alleen voor wie goed Nederlands kent. Ook voor wie de taal nog niet machtig is. ‘Woordenwolk’ is een speelse methode voor laaggeletterde jongeren en volwassenen om de bijzondere verhalen van het museum te leren kennen, én nieuwe Nederlandse woorden te leren.

De droom van Christoffel

Een boek over Plantijn voor wie niet goed Nederlands kan. Dat is ‘De droom van Christoffel’, speciaal geschreven voor startende lezers. In een eenvoudige taal met vlotte teksten van leescoach Ilona Plichart, en sprekende foto’s van topfotograaf Jimmy Kets.

Lees ook

Museum Plantin-Moretus weer open

Bewust, betrokken, geëngageerd

In de 16de en 17de eeuw was de uitgeverij van Christoffel Plantijn van groot maatschappelijk belang. Toen al was het een plek waar vele stemmen klonken, verenigd rond boeken en taal. Vandaag zet het museum dit maatschappelijke engagement verder. Het Museum Plantin-Moretus is een ontmoetingsplaats met aandacht voor participatie, duurzaamheid en creativiteit.

Museum Plantin-Moretus

Unesco werelderfgoed

Slogan icons

Meld je aan voor de nieuwsbrief