Overslaan en naar de inhoud gaan
man kijkt naar Bononiensiskaart foto: Ans Brys

Voorbije tentoonstellingen

Tentoonstelling belichten een specifiek aspect van de collectie. Hieronder vindt u een overzicht van de voorbije expo's.

Van crabbelinge tot carton

Tekeningen van Bruegel tot Rubens

Met deze tentoonstelling toont het Museum Plantin-Moretus de 100 mooiste oude tekeningen uit Vlaamse collecties. Het geheel vormt een verbluffend én representatief overzicht van de tekenkunst in onze contreien in de 16de en 17de eeuw.

Mollijns

De essentie van een typograaf

Niclaes Mollijns: Antwerpen-Riga

Niclaes Mollijns (ca. 1550-1625) wordt in Antwerpen geboren als zoon van Jan I Mollijns, een gevestigd houtsnijder en uitgever. De kneepjes van het drukkersvak leert Niclaes in het drukkersbedrijf van Christoffel Plantijn. In de jaren 1580 verhuist hij naar Riga waar hij de allereerste drukker van het land wordt.

Finis Terrae

Het einde. Een begin.

Vijf jaar na de succesvolle tentoonstelling 'Ecce Homo', organiseert Galerie Geukens & De Vil opnieuw een grootschalige kunstwandeling in Antwerpen, rond één universeel thema: onze planeet.

Philip Aguirre y Otegui | L'invitation au voyage

WEGENS SUCCES VERLENGD | Philip Aguirre y Otegui schenkt een selectie grafisch werk aan het Prentenkabinet van het Museum Plantin-Moretus. Een uitgelezen aanleiding voor het Museum Plantin-Moretus om in nauwe samenwerking met de kunstenaar een tentoonstelling te presenteren.

Prijs Frans Dille 2021-2022

De Prijs Frans Dille wordt toegekend aan studenten en recent afgestudeerden uit het hoger kunstonderwijs. Ontdek de werken van laureaten en deelnemende kunstenaars in het museum.

Komt een Italiaan naar de Nederlanden

Ontdek 500 jaar stad en streek met koopman Guicciardini

Keer terug in de tijd, naar het Antwerpen en de Nederlanden van de 16de eeuw. Lodovico Guicciardini, een Italiaans koopman die zich in Antwerpen vestigt, beschrijft in detail het leven in de steden in de Nederlanden van die tijd. Herkennen wij ons vandaag nog in zijn beschrijvingen?

P.LACE.S - De verborgen kant van Antwerpen

in het MoMu en vier andere locaties in Antwerpen

MoMu licht een tip van de sluier over Antwerpse kantgeschiedenis op. Antwerpen speelde een belangrijke rol in de productie en handel van de kant. MoMu brengt dit verhaal via een tentoonstellingsparcours dat vijf locaties in de stad met elkaar verbindt.

Op reis met Plantin. Onderweg in de 16de eeuw.

Focus-expo

Voorjaar en zomer 2021 gaan we met Plantin op reis. Plantin reisde veel, maar niet voor zijn plezier. Business first. We gaan op zakenreis naar Leiden, Parijs en Frankfurt.

In de sporen van Plantin

EXPO Afstudeerwerken Book/Type design

De afgelopen twee jaar volgden 29 studenten/ontwerpers van over de hele wereld de Expert class Type design van het Plantin Instituut voor Typografie. In deze expo maak je kennis met het afstudeerwerk van 19 van deze studenten.

Huis vol creatief talent

Dubbelexpo Impressed by Plantin & Papieren Stad

Op haar hoogdagen krioelde het in de drukkerij van productief creatief talent. Onze bijzondere collecties blijven ook vandaag inspireren. Het Museum Plantin-Moretus engageerde in 2020 verschillende kunstenaars om nieuw werk te creëren geïnspireerd op de collectie en de actualiteit. Ontdek hun creaties tijdens deze dubbelexpo.

Brieven van Plantijn

Focus-expo

Plantijn was een eersteklas netwerker. Via brieven hield hij contact met vrienden en zakenpartners. Lichten zijn brieven een tip van de sluier op over wat Plantijn écht dacht?

Een eeuw van verwondering. Vijfhonderd jaar nieuwsgierigheid en innovatie.

Expo

De 16de-eeuwse prentenreeks Nova Reperta (Nieuwe Ontdekkingen) én hedendaagse ontwikkelingen staan centraal in deze tentoonstelling. Niet toevallig stonden wetenschappen hoog op Plantijns boekenlijst.

Op-en-top getekend

Expo met Vlaamse topstukken

11.07.2020 - 30.08.2020 | Recent werden tweehonderd tekeningen uit het Museum Plantin-Moretus toegevoegd aan de Vlaamse topstukkenlijst. Deze zomer presenteren we 25 van deze topstukken, unieke tekeningen uit de zeventiende eeuw.

De Grotesken. Een fascinerende fantasiewereld.

05.04.2019 - 15.09.2019 | Grillig, bizar, monsterachtig, maar ook karikaturaal en lachwekkend. Grotesken van de renaissance tot nu.

Baroque Book Design

Een verhaal over vriendschap en samenwerking

28.09.2018 - 06.01.2019 | Hoe evolueerde het boek in de barok? Waarom werkte een uitgever als Balthasar I Moretus samen met vooraanstaande kunstenaars zoals Peter Paul Rubens? En hoe vernieuwen uitgevers nu het boekenvak?

De bijbel die er niet kwam

De pauselijke bijbel van Balthasar Moretus

16.09.2014 -14.12.2014 | In 1620 vatte Balthasar I Moretus het plan op voor een nieuwe uitgave van de ‘Biblia Regia’. Hij wou zijn grootvader overtreffen, door de tekst van de bijbel ook nog in het Arabisch toe te voegen. Het zou hét prestigeproject van de 17de eeuw worden ... Maar door de dubbelzinnige houding van het Vaticaan is hij er nooit gekomen.

Magnifieke Middeleeuwen

De mooiste manuscripten uit het museum

02.02.2013 - 05.05.2013 | Het Museum Plantin-Moretus toonde van februari tot mei 2013 haar mooiste verluchte manuscripten. Die handgeschreven teksten op perkament met kleurrijke initialen en subtiele randversieringen zijn een absolute lust voor het oog.

Over komen en gaan

Beelden en beschouwingen over migratie

28.09.2013 - 05.01.2014 | ‘Over komen en gaan’ was een expo over alle denkbare aspecten van migratie. Frans Masereel, Félicien Rops, Eugeen Van Mieghem ... Het migratiethema wandelt bij vele kunstenaars het werk binnen. Aan de hand van die kunstwerken gaven vijf mensen hun persoonlijk migratieverhaal.

De ziel van de meester

Antwerpse tekeningen van Rubens tot Panamarenko

15.09.2012 - 16.12.2012 | Elf gastcuratoren stelden deze tentoonstelling samen. Modeontwerper Dries Van Noten, galeriehouder Adriaan Raemdonck, conservator Stefaan Hautekeete ... Ze brachten allemaal tekeningen samen van oude meesters en van meesters met hedendaags werk. Ze legden verrassende thematische verbanden of zagen verwantschap in stijl, compositie of lijnvoering door de eeuwen heen.

Mercator: reizen in het onbekende

25.03.2012 - 17.06.2012 | Deze tentoonstelling focuste op de boeiende wisselwerking tussen het reisgedrag in de 16e en 17e eeuw, en de ontwikkeling van de cartografie. Met reisverslagen, boeken, brieven, kaarten en atlassen, meetinstrumenten en prenten. Met de tentoonstelling werd ook de vijfhonderdste verjaardag van cartograaf Gerard Mercator (1512-1594) herdacht.

Jan I Moretus en de strijd om de drukkerij

16.10.2010 - 16.01.2011 | Op 22 september 2010 was het precies 400 jaar geleden dat Jan I Moretus (of Jan Moerentorf) in 1610 overleed. De tentoonstelling toont zijn twintig jaar durende strijd om de drukkerij en laat aan de hand van originele archiefstukken zien hoe Jan I Moretus standhield in de woelige storm.

camagnebeeld van tijdelijke expo 'Columbus achterna'

Columbus achterna

Antwerpse boeken en prenten de wereld rond

18.04.2009 - 19.07.2009 | Deze tentoonstelling toonde de grote invloed die de Antwerpse drukkerijen tot en met de 18de eeuw hadden op boekdrukkunst en beeldcultuur in de overzeese gebieden.

Hebraica Veritas. Sprak God Hebreeuws?

Antwerpse boeken en prenten de wereld rond

16.05.2008 - 17.08.2008 | De studie van het Hebreeuws, boeken in die taal en nieuwe vertalingen waren in de tweede helft van de 16de eeuw booming business. Zakenman Christoffel Plantin speelde in op deze nieuwe markt en verwierf Hebreeuws lettermateriaal dat vandaag het oudste en meest kostbare ter wereld is.

Wonderlycke dieren op papier in de tijd van Plantin

05.05.2007 - 05.08.2007 | Een heuse Wunderkammer met naturalia zoals geprepareerde dieren, schelpen en curiosa.

ABC 2004. Letters proeven, prenten smaken

16.10.2004 - 16.01.2005 | In deze dubbeltentoonstelling was het eerste luik gewijd was aan de letterproeven van Christoffel Plantin. Het tweede behandelde de grafische technieken uit de boekillustratie, van de 15de eeuw tot vandaag.

Rubens 2004

Een hart voor boeken, Rubens en zijn bibliotheek

09.03.2004 - 13.06.2004 | Net als de kunstcollectie was ook de bibliotheek van Rubens een spiegel van zijn persoonlijkheid. Hij las kunstenaarsbiografieën en bestudeerde atlassen, boeken over taal en prille archeologie, liefst nog in het Latijn. Rubens' bibliotheek was een van de grootste in Antwerpen. De selectie van ‘Rubens 2004’ was nooit eerder vertoond.

Tyndale’s Testament

03.09.2002 - 01.12.2002 | De spilfiguur in de voorbereiding van de eerste Engelse bijbelvertaling in druk was William Tyndale. Daarmee bracht hij de Engelse bevolking dichter bij elkaar.

Cover van 'een wereld op papier'

Met Passer en Kompas

20.04.2002 - 21.07.2002 | ‘Met Passer en Kompas. Zuid-Nederlands kapitaal en kennis als de 16de-eeuwse bouwstenen voor de VOC’ luidde de titel van deze expo in 2002. Ze kaderde in 400 jaar Verenigde Oost-Indische Compagnie. De expo ging in op twee aspecten: de buiten-Europese handel van Antwerpen, en de wetenschappelijke kennis van de Zuidelijke Nederlanden in de 16de eeuw.

Arabische cultuur en Ottomaanse Pracht

Tijdens Antwerpens Gouden Eeuw

01.12.2001 - 03.03.2002 | De Officina Plantiniana en Antwerpen speelden een cruciale rol in de culturele uitwisseling tussen de Arabische en de westerse wereld. Daarvan schetste deze tentoonstelling het beeld. Ze kaderde ook in de verjaardagen van het Museum Plantin-Moretus én de ‘Vereniging van Antwerpse Bibliofielen'. Beiden bestonden 125 jaar.

Grafische kamers

16.10.2011 - 27.11.2011 | Het atelier Vrije Grafiek van het RHoK (Academie Beeldende Kunsten Etterbeek) ging aan de slag met het Museum Plantin-Moretus. De studenten bouwden eerst het hele museum op schaal na in een modulaire maquette. Ze onderzochten dan een ruimte naar keuze en maakten er een grafische interpretatie van. Die verwerkten ze in de maquette.

De magie van het letterontwerpen

10.09.2011 - 02.10.2011 | Tijdens ‘De magie van het letterontwerpen: van schets tot digitale letter’ exposeerden jonge ontwerpers hun letterontwerpen in het museum. Zij volgden allemaal de Expertclasses aan het Plantin Instituut. De ontwerpers onderzochten de verschillende structuren van letters en de daarmee samenhangende typografische conventies.

campagnebeeld 'expo letters'

Inside and outside

17.05.2014 - 31.08.2014 | Met ‘Inside en outside’ lieten boekontwerpers en letterontwerpers hun projecten van begin- tot eindfase zien. Van de schetsen tot het digitale eindproduct. Niet alleen ontwerpen maar ook afgewerkte projecten, digitaal gedrukte boeken en nieuwe letters en alfabetten werden tentoongesteld.

Magistraal

15.09.2007 - 30.12.2007 | De expo ‘Magistraal. Meesters van het Plantin-Genootschap (1951 – 1974)’ stond in het kader van de 55ste verjaardag van het Plantin Genootschap. Van bij de oprichting in 1951 wil het Genootschap de esthetiek van de typografie verbeteren en de grafische kennis vergroten. Deze expo toonde het werk van docenten uit de periode 1951-1974.

cover van boek over de zwarte panter

De zwarte panter: een andere avant-garde

30.10.2008 - 25.01.2009 | Op 5 december 2008 bestond de Galerie De Zwarte Panter precies 40 jaar. Daarmee is ze nog altijd de oudste galerie voor hedendaagse kunst in Vlaanderen. Deze 40ste verjaardag werd gevierd met een dubbeltentoonstelling in de Koningin Fabiolazaal en het Museum Plantin-Moretus.

Contemporary past - Peter De Koninck

13.02.2011 - 13.03.2011 | ‘Contemporary past’ toonde een overzicht van het grafische werk dat Peter De Koninck in tien jaar maakte. Zijn opmerkelijke monumentale etsen hebben een heel eigenzinnig karakter. Zeefdrukken, kleinere etsen en werken die het Prentenkabinet verwierf vervolledigden de expo.

Jan vanriet - de groet

16.10.2010 - 16.01.2011 | Met ‘De groet’ belichtte het Museum Plantin-Moretus de tekeningen van Jan Vanriet. Met werken uit de collectie van het Prentenkabinet én uit de eigen verzameling van de kunstenaar.

Zonderling? Wonderlijk!

18.09.2014 - 02.11.2014 | Verrassingen uit verzamelingen van Antwerpse Bibliofielen.

Uit het depot van het prentenkabinet

In het depot van het Prentenkabinet liggen Rubens en Tuymans zij aan zij. Het Prentenkabinet beschikt over een rijke verzameling tekeningen en grafiek van oude Antwerpse meesters. Daarnaast verzamelt het ook modern en hedendaags Antwerps werk.

Jozef Linnig portretteert Antwerpen

07.06.2013 - 08.09.2013 | De tekeningen van Jozef Linnig zijn een belangrijk deel van het Prentenkabinet. Ze vormen het beste tijdsdocument over het uitzicht van Antwerpen in de 19e eeuw, vóór de doorbraak van de fotografie. Vanaf 1864 wijzigde dat uitzicht trouwens grondig. De Spaanse vestingen verdwenen en de kaaien werden rechtgetrokken.

De anatomie ontleed

Plantin als uitgever van geneeskundig werk

24.04.2014 - 24.04.2016 | Wat wist men al van anatomie in de 16de en 17de eeuw? Wie kocht er anatomische boeken? Hoe gaf Plantin zo’n geneeskundig werk uit? Allemaal vragen waarop ‘De anatomie ontleed’ een antwoord geeft. Met als vertrekpunt: de ‘Vivae imagines corporis humani’ van de Spaanse arts Juan Valverda, uitgegeven door Christoffel Plantin.

Narcisse Tordoir

The Pink Spy, 2014

In 2014 organiseerde het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) een succesvolle tentoonstelling met werk van de Antwerpse kunstenaar Narcisse Tordoir. De stad heeft toen één van de monumentale schilderijen uit de reeks The Pink Spy, aangekocht voor het stedelijk kunstpatrimonium. Narcisse Tordoir schonk daarop vier tekeningen uit de reeks aan het Prentenkabinet. In 2015 bracht de kunstenaar deze tekeningen en een monumentaal werk in de historische ruimten van het museum. De oude bibliotheek was de uitgelezen plek om zijn indrukwekkend werk te confronteren met de historische context van het museum.

De Antwerpse oorsprong van de stadsdrukkerij in Riga. De levens en nalevens van Niclaes Mollijns

workshop

Beate Orlova vertelt over haar onderzoek naar de in Antwerpen geboren drukker Niclaes Mollijns (ca. 1550-1625). Mollijns neemt met zijn verhuis naar Riga (Letland) ook zijn kennis over het drukkersvak mee.

Museum Plantin-Moretus

Unesco werelderfgoed

Slogan icons

Meld je aan voor de nieuwsbrief